รายละเอียดรถ

ทะเบียน คจษ 694 ชม จังหวัด เชียงใหม่
หมายเลขรถ สถานะ ปกติ
ประเภทรถ รถจักยานยนต์ ยี่ห้อ Honda
เชื้อเพลิง เบนซิน 95 สี ดำ
รุ่น 1998 ประจำสำนักงาน อาคาร 75 ปี (เชียงใหม่)
เลขเครื่อง ND125E-0322568 เลขตัวถัง C100MS-1093024
ราคา 0  บาท อัตราค่าเช่า 0.00  บาท:นาที
วันที่ซื้อ 30 กรกฏาคม 2542 วันที่รับเข้า 30 กรกฏาคม 2542
วันที่จดทะเบียน 30 กรกฏาคม 2542 ทะเบียนหมดอายุ 30 พฤษภาคม 2562
วันทำ พ.ร.บ. 31 พฤษภาคม 2561 พ.ร.บ. หมดอายุ 30 พฤษภาคม 2562
วันทำประกันภัย 31 พฤษภาคม 2561 ประกันภัยหมดอายุ 30 พฤษภาคม 2562
บริษัทประกันภัย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
เพิ่มเติม

ภาพประกอบ