รายละเอียดรถ

ทะเบียน กย 2473 ชม จังหวัด เชียงใหม่
หมายเลขรถ สถานะ ปกติ
ประเภทรถ รถยนต์ 4 ประตู ยี่ห้อ Isuzu
เชื้อเพลิง ดีเซล สี ขาว
รุ่น ประจำสำนักงาน อาคาร 75 ปี (เชียงใหม่)
เลขเครื่อง 4JB1-T366673 เลขตัวถัง MP1TFR54H4T-153997
ราคา 0  บาท อัตราค่าเช่า 0.00  บาท:นาที
วันที่ซื้อ 19 สิงหาคม 2547 วันที่รับเข้า 19 สิงหาคม 2547
วันที่จดทะเบียน 19 สิงหาคม 2561 ทะเบียนหมดอายุ 19 สิงหาคม 2562
วันทำ พ.ร.บ. 19 สิงหาคม 2561 พ.ร.บ. หมดอายุ 19 สิงหาคม 2562
วันทำประกันภัย 19 สิงหาคม 2561 ประกันภัยหมดอายุ 19 สิงหาคม 2562
บริษัทประกันภัย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
เพิ่มเติม

ภาพประกอบ